• Narozená: 6. 7. 2005
  • Výška/délka: 32 / 34
  • CZCH, CZJCH, KCH, KJCH, 2xCACIB, rez.CACIB,4xBOB,
  • 2x NV,10xCAC, CWC, 3x ČKV, nejlepší pudl fena výstavy aj.
  • rodokmen Onyx Pearl PP
  • od roku 2014 z důvodu stáří vyřazena z chovu 
  • od roku 2017 zůstává jen v našich vzpomínkách

 Výsledky výstav rok 2009

 

Název výstavy

Datum

Výsledek

 Národní Olomouc

 11.1.

 V2 / Rez. CAC

 Klubová speciální Kyjov

 4.10.

 V1,ČKCH,nej. fena nej. pudl výstavy/Klubovým champion

 Klubová Kladno

 30.10.

 2. Rez. CAC

 

Výsledky výstav rok 2008

  

Název výstavy

Datum

Výsledek

Národní Olomouc

 15.1.

 1. CAC (český champion)

Mezinárodní Brno

28. - 29.6.

V2 / rez. CAC

Klubová Kladno

25.10.

1. CAC, ČKV, BOB

Mezinárodní Nitra

 1. - 2.11.

 V2 / rez. CAC

Mezinárodní Praha

 16.11.

 1. CAC, rez. CACIB

 

Výsledky výstav rok 2007

  

Název výstavy

Datum

Výsledek

Národní Olomouc 4.1.

1. CAC, NV, BOB

Národní Ostrava 15.4.

1. CAC, NV, BOB

Mezinárodní Praha 29.4.

1. CAC, CACIB

Klubová PK Hluboká 8.5.

1. ČKV (Klubový junior champion)

Mezinárodní Brno 24.6.

2. V2

Speciál - CAC Kladno 4.8.

1. CAC + ČKV

Mezinárodní Bratislava

9.8.

2. V2 - Res. CAC

Národní Brno 9.9. 1. CAC

Mezinárodní Wroclaw

30.9.

1. CWC / tj. CAC

Mezinárodní České Budějovice

7.10.

1. CAC, CACIB

Klubová - CAC Kladno

20.10.

 2. V2 - Res. CAC + Nej. chovatel. skup.

Mezinárodní Nitra

 4.11.

 1. CAC

 

Výsledky výstav rok 2006

  

Název výstavy

Datum

Výsledek

 Národní Olomouc

 15.1.

 1. VN

 Speciální Kladno

 12.8.

 1. CAJC + ČKVJ

 Národní Brno

 24.9.

 1. CAJC

 Klubová Kladno

 22.10.

 1. CAJC, BOB + ČKVJ (Český junior champion)

 

Vysvětlivky:

BOB = z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno “Vítěz plemene”. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).

CAC = Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.

CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

ČKJV = čekatelství na klubového juniorského vítěze ČR

CAJC = čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu “Český šampión” (nebo také “Národní šampión”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem “Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu “Národní vítěz”

V = “výborný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VN = velmi nadějný, oceněn žlutou stužkou. Zadává se ve třídě dorostu a mladých.