Výsledky výstav rok 2018

 

Název výstavy

Datum

Výsledek

Korunovační klubová výstava Praha Stodůlky
11.3.2018

 V1, CAC, ČKCH

 

Výsledky výstav rok 2017

  

Název výstavy

Datum

Výsledek

KVP KCHP Ostrava
8.4.2017

V1, ČKŠ, nejlepší plavá-červená fena, 2. nejlepší fena výstavy

MVP Brno 4.2.2017

CAJC ... přiznán titul Český junior šampion

MVP Brno
5.2.2017

CAJC

MVP Brno 25.6.2017

CAC

MVP Č.Budějovice 8.10.2017

V1,CAC, r.CACIB

KV /s CAC/ Kladno /KCHP/ 28.10.2017

V1,CAC, ČKŠ, Klubový vítěz

MVP Praha 4.11.2017

V1

 

Výsledky výstav rok 2016

  

Název výstavy

Datum

Výsledek

OKV KCHP Ostrava 9.4.2016

VN1

Nejlepší štěně výstavy/very promising 1, best baby in show, BISS baby

OKV KCHP Kojice
28.5.2016

VN1

KVP KCHP Brno 18.6.2016

VN1

OKV Ostrava Třebovice 24.9.2016

ČKJŠ

MVP České Budějovice 9.10.2016

CAJC

MVP Praha 29.10.2016

CAJC

 

 

 

Vysvětlivky:

 

BOB = z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno “Vítěz plemene”. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).

CAC = Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.

CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

ČKJV = čekatelství na klubového juniorského vítěze ČR

CAJC = čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu “Český šampión” (nebo také “Národní šampión”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem “Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu “Národní vítěz”

V = “výborný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VN = velmi nadějný, oceněn žlutou stužkou. Zadává se ve třídě dorostu a mladých.