• narozená: 30. 7. 2006
  • Výška/délka: 34 / 36
  • CZCH, CZJCH, KCH, KJCH, CACIB, rez.CACIB,BOB,
  • NV, 9xCAC, 6x CAJC, VL, ČKV, 2x nejlepší mladá fena výstavy
  • rodokmen Butterlfy Noire PP
  • od roku 2014 z důvodu stáří vyřazena z chovu 
  • od 24.6.2019 zůstává jen v našich vzpomínkách

 

Výsledky výstav rok 2009

   

Název výstavy

Datum

Výsledek

Klubová Kladno

30.10.

1. CAC

Klubová speciální Kyjov

4.10.

V1

Národní Olomouc

11.1.

1. V1.CAC / spněny podmínky pro udělení titulu - Český champion

 

 

Výsledky výstav rok 2008

 

Datum

Název výstavy

Výsledek

Národní Olomouc

15.1.

1. CAC, NV

Mezinárodní Trenčín

27.1.

1. CAC
Mezinárodní Brno 9. - 10.2. 1. CAC
Mezinárodní Brno 28. - 29.6. 1. CAC, rez. CACIB

Klubová Kladno

25.10.

1. CAC

Mezinárodní Nitra

1. - 2.11.

1. CAC

Mezinárodní Praha

16.11.

1. CAC, CACIB

 

Výsledky výstav rok 2007

 

Název výstavy

Datum

Výsledek

Klubová PK

8.5.

1. ČKVJ + Nej. ml. fena

Mezinárodní 24.6. 1. CAJC

Speciál - CAC

4.8.

1. CAJC + ČKVJ

Mezinárodní

9.8.

1. CAJC

 

Vysvětlivky:

BOB = z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno “Vítěz plemene”. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).

CAC = Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.

CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

ČKJV = čekatelství na klubového juniorského vítěze ČR

CAJC = čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu “Český šampión” (nebo také “Národní šampión”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem “Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu “Národní vítěz”

V = “výborný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VN = velmi nadějný, oceněn žlutou stužkou. Zadává se ve třídě dorostu a mladých.